Uchwała zarządu nr 1383/155/IV/2012
w sprawie
w sprawie przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2012 roku XIII Dożynek Województwa Śląskiego w Gminie Kozy i przeznaczenia na ten cel kwoty 60 000,zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

na podstawie
art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zmianami), w związku z treścią art. 216 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [5,0kB]