Uchwała zarządu nr 2406/420/II/2006
w sprawie
ustalenia dla Pani Joanny Brodowicz – Markowicz, dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, składników wynagrodzenia

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 2 pkt 10, art. 6 ust. 1, art. 8 pkt 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26 poz. 306 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [11,0kB]