Uchwała zarządu nr 2263/78/V/2015
w sprawie
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2015 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/4/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [144,0kB]


Załączniki
Załączniki 1-4 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2263/78/V/2015 z dnia 24.11.2015 r.