Uchwała zarządu nr 167/169/V/2017
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzaty Hajduczek – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomościami w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) w związku z art. 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1064r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [99,0kB]