Uchwała zarządu nr 1483/59/V/2015
w sprawie
zawarcia z Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. Aneksu nr 1 do umowy nr 3662/KT/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na obszarze województwa śląskiego w okres

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt. 10 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 596 z późn.zm./, art. 22 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym / Dz.U. Nr 5 z 2011 r., poz. 13 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [43,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 1483/59/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.08.2015 roku