Uchwała zarządu nr 414/318/IV/2014
w sprawie
przystąpienia do współorganizacji XVIII Ponadregionalnego Mikołowskiego Seminarium Trzeźwościowego na temat: Krzywdzenie oraz zaniedbywanie emocjonalne dzieci i młodzieży. Konsekwencje. Przeciwdziałanie. Wzmacnianie rodzin

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 i 2, art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6, art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 9 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr IV/5/1/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 2011-2015, Uchwałą nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim na lata 2011-2016 oraz Uchwałą Nr IV/44/3/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Pełna treść dokumentu do pobrania [141,0kB]