Uchwała zarządu nr 210/311/IV/2014
w sprawie
powołania Komisji stypendialnej w dziedzinie kultury

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późniejszymi. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [30,0kB]