Uchwała zarządu nr 429/318/IV/2014
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Grzegorzowi Sikorskiemu - p.o. wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 9 lit. b oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [82,0kB]


Załączniki
zał. do Uchwały nr 429/318/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 marca 2014 roku