Uchwała zarządu nr 213/311/IV/2014
w sprawie
zmiany Statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

Pełna treść dokumentu do pobrania [150,0kB]