Uchwała zarządu nr 2037/109/III/2007
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2007 roku.

na podstawie
art. 41 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i w związku z § 12 pkt 9 uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2007 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 13,0kB]