Uchwała zarządu nr 1070/119/V/2016
w sprawie
zawarcia umowy ze Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim o udzielenie dotacji na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390).

Pełna treść dokumentu do pobrania [66,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały 1070