Uchwała zarządu nr 1693/58/IV/2011
w sprawie
ustalenia liczby i wysokości nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków w roku 2011.

na podstawie
art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, nr 13, poz. 123 z późn. zm.), a także uchwała nr 2001/399/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5.08.2010 r. w sprawie przyjęcia „Zasad przyznawania nagród Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury w województwie śląskim”

Pełna treść dokumentu do pobrania [36,0kB]