Uchwała zarządu nr 2217/150/V/2016
w sprawie
zmiana uchwały nr 1157/120/V/2016 z dnia 14.06.2016 r. oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 1682/ZD/2016 z dnia 24.06.2016r. z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu ‒ Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 1638).

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]


Załączniki
zał. 1 do Uchwały Zarządu Nr 2217