Uchwała zarządu nr 41/227/III/2009
w sprawie
zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2009 dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 20,0kB]