Uchwała zarządu nr 1352/154/IV/2012
w sprawie
zatwierdzenia honorariów dla Pana Macieja Klussa dyrektora Muzeum Zamkowego w Pszczynie za napisanie 6 tekstów do wydawnictw Muzeum Zamkowego w Pszczynie zaplanowanych na 2012 r.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z Zasadami zatwierdzania honorariów dla dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie (tekst jednolity: Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1728/398/II/2006 z dnia 31.08.2006 r.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [29,0kB]