Uchwała zarządu nr 1429/156/IV/2012
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej

na podstawie
art. 41 ust.1 oraz ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z treścią art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406).

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]