Uchwała zarządu nr 468/126/IV/2012
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

na podstawie
art. 14 ust. 1 pkt 11 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 rudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [52,0kB]


Załączniki
Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020
STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM DO ROKU 2020 - projekt