Uchwała zarządu nr 1283/154/IV/2012
w sprawie
zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z późn. zm.) w związku z art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [68,0kB]