Uchwała zarządu nr 1959/405/II/2006
w sprawie
zaakceptowania II transzy robót dodatkowych na realizowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [8,0kB]