Uchwała zarządu nr 2613/188/IV/2012
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Lidii Koczur – zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Uchwały nr 1720/91/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wyznaczenia Instytucji (Beneficjenta systemowego) w projektach systemowych w ramach Działań 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji oraz 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, § 78 ust. 1 i 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz § 20 pkt 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 24 stycznia 2008 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [86,0kB]


Załączniki
zał. do Uchwały nr 2613/188/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 września 2012 roku