Uchwała zarządu nr 2161/382/IV/2014
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Referatu Inwestycji w Urzędzie Gminy Pawłowice

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zmianami), art. 19 ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 260 z późn. zmianami), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 72,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 2161/382/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2014 r.