Uchwała zarządu nr 165/233/III/2009
w sprawie
przyjęcia systemu zastępstw pomiędzy Wicemarszałkami i pozostałymi Członkami Zarządu Województwa Śląskiego

na podstawie
art.41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie Województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.), § 6 Regulaminu Zarządu Województwa Śląskiego (załącznik nr 2 do Statutu Województwa Śląskiego) oraz Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (załącznik do uchwały Zarządu nr 45/227/III/2009r z dnia 13.01.2009r.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [31,0kB]


Załączniki
załacznik do uchwały nr 165/233/III /2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.01.2009 roku