Uchwała zarządu nr 1870/102/III/2007
w sprawie
zaopiniowania projektu Planu Aglomeracji Jastrzębie Zdrój, Gmina Godów, Gmina Mszana opracowanego przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój

na podstawie
art. 43 ust. 1 i ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), oraz w związku z § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283 poz. 2841 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]