Uchwała zarządu nr 813/36/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Sadek – p.o. zastępcy dyrektora w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2, pkt 4 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.),art. 25 pkt. 1 oraz art. 26 ust. 1 pkt 14ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, Nr 1649 z późn. zm.), art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.168), art. 14, 15 i 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm), § 75 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 56,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 813/36/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2015 r.