Uchwała zarządu nr 2057/68/IV/2011
w sprawie
przyjęcia projektu zmian w Planie Działania na rok 2011 dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim

na podstawie
art. 41, ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn. zm.), art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); w związku z § 5 pkt. 1 Porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr KL/ŚL/2007/1 z dnia 22 czerwca 2007r. z późniejszymi aneksami.

Pełna treść dokumentu do pobrania [74,0kB]