Uchwała zarządu nr 2528/312/III/2009
w sprawie
zawarcia z Gminą Bielsko-Biała umowy w sprawie udzielenia w 2009r. Województwu Śląskiemu pomocy finansowej w wysokości 35.000,-zł

na podstawie
Art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966, z późn. zm.) i art. 175 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r., nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]