Uchwała zarządu nr 1122/45/V/2015
w sprawie
zawarcia aneksu nr 13 do Porozumienia nr 93/KT/2007 z Miastem Jastrzębie-Zdrój

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich

Pełna treść dokumentu do pobrania [83,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 1122 / 45 / V / 2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2015 r.