Uchwała zarządu nr 140/308/IV/2014
w sprawie
ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi i wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Będzinie przy u

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25d, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art., art. 40 ust. 1 pkt 1, oraz art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 4 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [128,0kB]