Uchwała zarządu nr 1919/289/III/2009
w sprawie
przyjęcia uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie

na podstawie
art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity – Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do uchwały Nr 1919/289/III/2009