Uchwała zarządu nr 102/89/V/2016
w sprawie
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do organizacji III edycji konkursu pn. „Zadbajmy o wodę na wsi” oraz przyjęcia regulaminu konkursu.

na podstawie
art. 14 ust. 1, pkt 6 i 9 oraz 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 1392 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [58,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały 102