Uchwała zarządu nr 93/5/IV/2010
w sprawie
zawarcia aneksu nr 2 do Porozumienia nr 93/KT/2007 z Miastem Jastrzębie Zdrój

na podstawie
art. 41 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 142 z 2001 r. poz.1590 z późn. zm.) , art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z późn. zm.), uchwały Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08. 2006 r. w sprawie powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich

Pełna treść dokumentu do pobrania [61,0kB]