Uchwała zarządu nr 2169/296/III/2009
w sprawie
Przyjęcia zaktualizowanego Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DZ. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2006 nr 227 poz. 1658 ze zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [44,0kB]