Uchwała zarządu nr 2082/110/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei NMP 24 w Częstochowie”

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, pozycja 1590 z późniejszymi zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [7,0kB]