Uchwała zarządu nr 461/319/IV/2014
w sprawie
zaopiniowania wniosku złożonego przez: D.W. GLOBUS Sylwia Nosek, ul. Lotnicza 48, 43-440 Goleszów o wpis: Domu Wypoczynkowego „GLOBUS”, ul. Turystyczna 6, 43-453 Ustroń do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjn

na podstawie
art. 14 ust 1 pkt 2 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 10d ust. 2 oraz art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694).

Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]