Uchwała zarządu nr 1648/362/IV/2014
w sprawie
zmiany uchwały nr 2944/198/IV/2012 z 23.10.2012 r. z późn. zmianami w sprawie wyboru projektów do dofinansowania oraz przyjęcia listy rezerwowej w ramach konkursu nr 02.02.00-128/12, Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II S

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zmianami) oraz art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [150,0kB]


Załączniki
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1648/362/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2014 r.
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1648/362/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2014 r.
Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1648/362/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2014 r.