Uchwała zarządu nr 2079/110/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla inwestycji pn. „Budowa boiska z trawy syntetycznej w Ożarowicach przy ul. Szkolnej 10”, dofinansowanej ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]