Uchwała zarządu nr 1652/362/IV/2014
w sprawie
przekształcenia Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) w związku z art. 75 pkt 2 oraz art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 217 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [45,0kB]