Uchwała zarządu nr 522/321/IV/2014
w sprawie
wydatkowania środków Funduszu Kolejowego przyznanych samorządowi województwa na 2015 rok i przyjęcia Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego.

na podstawie
art. 14 ust.1 pkt 10 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 596), art. 11a ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2006 r. Nr 12, poz.61 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [67,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 522/321/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 2014 roku