Uchwała zarządu nr 927/370/II/2006
w sprawie
zawarcia umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5im. św. Barbary w Sosnowcu

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami), oraz art. 54 ust 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [16,0kB]