Uchwała zarządu nr 2573/158/V/2016
w sprawie
zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 805.9.23.2015 z dnia 9 maja 2016 roku z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa zadania pn. „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jer

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 ) oraz art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 z późn. zm.) i art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]