Uchwała zarządu nr 1116/168/III/2008
w sprawie
zawarcia aneksu do umowy nr 73/ZD/2008 z dnia 31.01.2008 roku z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Katowicach

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]


Załączniki
załącznik do uchwały 1116