Uchwała zarządu nr 2626/297/IV/2013
w sprawie
przyjęcia projektu umowy w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminy zainteresowane utrzymaniem funkcjonowania istniejących linii autobusowych o charakterze wojewódzkim

na podstawie
art. 41 ust.1 w związku z art. 8 ust. 1, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 220 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [666,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały Nr 2626/297/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.11.2013 r.