Uchwała zarządu nr 2933/303/IV/2013
w sprawie
zawarcia umowy ze Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim na udzielenie Województwu Śląskiemu dotacji celowej na zadania własne realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 ze zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]