Uchwała zarządu nr 2435/421/II/2006
w sprawie
przyjęcie Raportu końcowego z realizacji projektu celowego Nr 10 T12 0472001 C/5430 pn.: „Wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) w Województwie Śląskim dla wsparcia planowania regionalnego i lokalnego, restrukturyzacji reg

na podstawie
art.41 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1590zpóźn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]