Uchwała zarządu nr 1876/137/V/2016
w sprawie
udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa

na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 486), § 51 ust. 1 pkt 4 i 5 Statutu Województwa Śląskiego

Pełna treść dokumentu do pobrania [313,0kB]