Uchwała zarządu nr 2460/308/III/2009
w sprawie
darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3 Maja 18 oraz uchylenia uchwały własnej nr 2351/121/III/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 13 ust. 2 i 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]