Uchwała zarządu nr 1099/62/III/2007
w sprawie
zawarcia Aneksu nr 3 do Umowy nr 2004/OR/2006 z dnia 8 listopada 2006 r. dotyczącej powierzenia wykonania zakresu związanego z zasilaniem awaryjnym sieci komputerowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1590 z późn. zmianami).

Pełna treść dokumentu do pobrania [6,0kB]