Uchwała zarządu nr 494/176/V/2017
w sprawie
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 247 ust. 1 oraz 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [63,0kB]


Załączniki
Załącznik 1 i 2 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 494/176/V/2017 z dnia 7.03.2017 r.