Uchwała zarządu nr 130/20/III/2007
w sprawie
zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2007 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków budżetu Województwa Śląskiego

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [9,0kB]