Uchwała zarządu nr 2254/198/III/2008
w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

na podstawie
art.41 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [198,0kB]