Uchwała zarządu nr 84/341/III/2010
w sprawie
aneksu do umowy Nr 282/2009/001/ZS/pr/D z 21 lipca 2009 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu w formie dotacji wykonania dokumentu pn.: „Program ochron

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz zgodnie z art. 119 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst w Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]