Postanowienie nr 700/SP/2008
w sprawie
uzgodnienie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie drogi ekspresowej S 69 oraz drogi powiatowej nr S 1435 na terenie gminy Radziechowy-Wieprz

na podstawie
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 17, pkt 7a oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [53,0kB]