Postanowienie nr ZP.III.7334/495/527/2003
w sprawie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budowa budynku mieszkalnego dwurodzinnego” na działce nr 8390/223 w Mysłowicach przy ulicy Emilii Plater.