Postanowienie nr ZP.III.7334/578/633/2003
w sprawie
decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „b„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo-garażowego” na działce nr 8/1 obręb 16 w Cieszynie przy ul. Zamarskiej.