Uchwała zarządu nr 1947/280/IV/2013
w sprawie
wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz kluczowego biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach – Bystrej

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 596) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330) oraz art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 217).

Pełna treść dokumentu do pobrania [71,0kB]