Uchwała zarządu nr 895/369/II/2006
w sprawie
zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.

na podstawie
art. 41 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, nr 249, poz. 2104) oraz § 7 pkt 1 Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 62,0kB]


Załączniki
Załącznik 1 do Uchwały Zarządu nr 895/369/II/2006 z dnia 23.05.2006 r.