Uchwała zarządu nr 306/20/V/2015
w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Panu Dawidowi Paskowi – dyrektorowi Wydziału Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

na podstawie
art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649)

Pełna treść dokumentu do pobrania [65,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 306/20/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 5 marca 2015 r.