Uchwała zarządu nr 194/23/III/2007
w sprawie
wynagrodzenia Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej

na podstawie
art.41 ust.2 pkt.6 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego( Dz.U. Nr 146 z 2005 r., poz. 1222 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [19,0kB]