Uchwała zarządu nr 2279/200/III/2008
w sprawie
przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i art. 25d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r., nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 14 ust. 1 i 2 Zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/40/10/2005 z dnia 17 października 2005 r. z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [23,0kB]