Uchwała zarządu nr 327/241/V/2018
w sprawie
lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 240 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 4 Uchwały Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok.

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 84,0kB]