Uchwała zarządu nr 3227/101/IV/2011
w sprawie
odwołania Pana Bogdana Kuboszka ze stanowiska dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 15 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]