Uchwała zarządu nr 558/40/III/2007
w sprawie
zawarcie porozumienia z Miastem Żywiec

na podstawie
art. 41 ust. 1 i ust.2 u z art. 41 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 204 z 2004 r. poz. 2086 z późn. ) uchwałą Sejmiku II/51/23/2006 z 28.08.2006 r. w sprawie powierzenia Gminom i Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich.

Pełna treść dokumentu do pobrania [28,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 558/40/III/2007