Uchwała zarządu nr 1739/163/IV/2012
w sprawie
zawarcia aneksu nr 4 do umowy dotacji nr 416/ZD/2010 z dnia 01.03.2010 roku ze Szpitalem im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654).

Pełna treść dokumentu do pobrania [40,0kB]