Uchwała zarządu nr 2065/172/IV/2012
w sprawie
przyznania nagrody rocznej za rok 2011 Prezesowi Zarządu Spółki Koleje Śląskie sp. z o.o. w Katowicach

na podstawie
Art. 41 ust. 2 pkt.2 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2011 roku, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierującymi niektórymi podmiotami prawnymi w związku z uchwałą nr 2089/294/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie ,,określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla prezesów zarządów jednoosobowych spółek prawa handlowego Województwa Śląskiego oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem Województwa Śląskiego’’.

Pełna treść dokumentu do pobrania [113,0kB]