Uchwała zarządu nr 993/59/III/2007
w sprawie
przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej uzgodnień odnośnie obwodów łowieckich Województwa Świętokrzyskiego.

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz. U. Nr 127 z 2005r. poz. 1066 z późn. zm.).

Pełna treść dokumentu do pobrania [12,0kB]