Uchwała zarządu nr 1944/374/IV/2014
w sprawie
zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2014 rok

na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/45/4/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2014 rok

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 136,0kB]


Załączniki
Załącznik 1, 2 i 3 do Uchwały Zarządu Nr 1944/374/IV/2014 z dnia 21.10.2014 r.