Uchwała zarządu nr 3082/219/III/2008
w sprawie
w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy dotacji nr 2789/ZD/2008

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.) oraz art. 55 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 2007 Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [60,0kB]