Uchwała zarządu nr 2400/123/III/2007
w sprawie
wydania opinii

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych/ Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721 z późniejszymi zmianami /

Pełna treść dokumentu do pobrania [25,0kB]