Uchwała zarządu nr 1204/50/V/2015
w sprawie
wydania decyzji w przedmiocie udzielenia ulgi w postaci rozłożenia na raty, należności wynikającej z decyzji Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2012 r. o nr 2946/RR/2012, utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 1

na podstawie
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.), art. 67 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613) w zw. z art. 55, art. 60 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 1, art. 64 ust. 1, art. 67 i art. 207 ust. 1 i ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [RTF 59,0kB]