Uchwała zarządu nr 258/137/III/2008
w sprawie
zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2008 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

na podstawie
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami /, w związku z § 9 ust.8 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach nadanego Uchwałą Nr 742/ 348/2002 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.07.2002 r. z późniejszymi zmianami.

Pełna treść dokumentu do pobrania [10,0kB]


Załączniki
dot. załącznika do uchwały nr 258/137/III/2008