Uchwała zarządu nr 411/243/III/2009
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Zamawiającym - DTŚ S.A a Vattenfall Distribution Poland S.A. w sprawie odszkodowania za realizowaną przez VDP S.A. przebudowę urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową Drogowej Trasy Średnicowej na te

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./

Pełna treść dokumentu do pobrania [3,0kB]


Załączniki
Załącznik do Uchwały nr 411/234/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.02.2009 r.