Uchwała zarządu nr 1712/65/V/2015
w sprawie
zmiany składu Rady Programowej Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

na podstawie
art. 41, ust. 1 oraz ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.) oraz § 13 statutu Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/22/24/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 36,0kB]