Uchwała zarządu nr 1842/68/V/2015
w sprawie
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2015 rok

na podstawie
podstawie art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 247 ust. 1 oraz 257 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [DOC 63,0kB]


Załączniki
załącznik 1 i 2 do Uchwały Zarządu Nr 1842/68/V/2015 z dnia 28.09.2015 r.