Uchwała zarządu nr 487/246/III/2009
w sprawie
przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2008 sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury

na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 ze zmianami), art. 199, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

Pełna treść dokumentu do pobrania [39,0kB]