Postanowienie nr 58/OS/2008
w sprawie
uzgodnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego (polder przepływowy) w m. Krzanowice”

na podstawie
Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.), art. 48 ust. 2 pkt 1, art. 376 pkt 2b i art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902 z późn. zm.)

Pełna treść dokumentu do pobrania [29,0kB]