Uchwały

Uchwała zarządu nr 372/125/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Dąbrowa Górnicza

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./ w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.Uchwała zarządu nr 362/125/II/2004
w sprawie
sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 37 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 46, poz. 543 ze zm.).


Uchwała zarządu nr 383/125/II/2004
w sprawie
wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Inwestorom zastępczym, dla prowadzonych zadań inwestycyjnych

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z póżn. zmianami), w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 art.15 ust. 2 i 3).

Uchwała zarządu nr 373/125/II/2004
w sprawie
nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Gliwice

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa /j.t. Dz. u. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590 z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 7 pkt2 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych /j.t. Dz. U. Nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm./w związku z uchwałami Nr 374/35/II/ 2003 i 375/35/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8 kwietnia 2003 r.


Uchwała zarządu nr 376/125/II/2004
w sprawie
skierowania wniosku o utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielsku - Białej do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w celu uzgodnienia jego treści

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5. 06. 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.)

Uchwała zarządu nr 366/125/II/2004
w sprawie
ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Pana Henryka Mekle

na podstawie
Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j.Dz.U.z 2001 r, Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku. z późn. zm.) oraz art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), /oraz art. 8 pkt.10 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz.U. nr 26/00/306/ ze zm.)