Uchwała zarządu

powołania Rady Muzeum Zamkowego w Pszczynie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art.11 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.), w związku z § 12 Statutu Muzeum Zamkowego w Pszczynie nadanego Uchwałą Nr III/58/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 października 2010 r.
Pełna treść dokumentu do pobrania [41,0kB]