Uchwała zarządu

w sprawie zawarcia Aneksu Nr 30 do umowy Nr 2967/ZD/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., zawartej pomiędzy Województwem Śląskim i Miastem Ruda Śląska
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)
Pełna treść dokumentu do pobrania [67,0kB]