Postanowienie

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na adaptacji budynku mieszkalnego na punkt apteczny oraz budowie szczelnego zbiornika na ścieki w Rudnikach, ul. Częstochowska 13 (dz. nr 765/2, 765/3.
Pełna treść dokumentu do pobrania [13,0kB]