Uchwała zarządu

Zatwierdzenia zmian w wybranym do dofinansowania przez Zarząd Województwa wniosku aplikacyjnym o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. nr 142/01/1590 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz.U. 2005 nr 137 poz. 1153), Załącznik nr 4, § 17 Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny ( z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa).
Pełna treść dokumentu do pobrania [18,0kB]