Postanowienie

uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n.: „Budowa konstrukcji wsporczej wolnostojącej tablicy reklamowej typu „billboard”” na działce nr 1215/32 (k.m. 1, obręb Górniki) przy ul. Żołnierskiej w Bytomiu
art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 53, ust.4, pkt 10, ust. 5 oraz art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
Pełna treść dokumentu do pobrania [48,0kB]