Uchwała zarządu

powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów składanych w ramach drugiej edycji „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”
art.14 ust.1 pkt.6, art.41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późniejszymi zmianami ) w związku z realizacją uchwały nr 481/37/III/2007 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28 marca 2007 r., w sprawie ogłoszenia drugiej edycji “Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi”
Pełna treść dokumentu do pobrania [4,0kB]